Tips & tricks

Anticiperen op winkeldiefstal

Tips & tricks: anticiperen op de 'trukendoos' van winkeldieven

Graag delen we onze ervaringen met u. Wij laten u hier regelmatig een aantal trucs zien waarvan veel winkeldieven zich bedienen. MAATbeveiligers worden daarop getraind. Zodat ze a) kunnen anticiperen (en daarmee winkeldiefstal voorkomen) en b) het personeel van 'hun' winkels kunnen coachen om alert te zijn op dat soort trucs. Bijkomend effect is dat potentiële winkeldieven als snel in de gaten hebben dat hun methoden doorzien worden en dat ontmoedigt verdere brutale acties.

Truc 1 - de zwervende kassabon

Populaire aanloop naar een winkeldiefstal is de 'zwervende kassabon'. Iemand met een slecht geweten raapt zo'n verloren bon graag van de vloer op, haalt het daarop aangeslagen product uit het schap en loopt fluitend de winkel uit. Los van eventuele elektronische devices. Of ruilt het eerst keurig... 

Een MAAT winkelbeveiliger is bedacht op dit soort ogenschijnlijke details. HIj zal niet alleen de bon oprapen, maar ook het winkelpersoneel nog eens attent maken op de risico's van zoiets onnozels as een kassabon op de vloer. Want, elke verloren kassabon is een aanloop naar derving! 

Ons advies: maak uw personeel hierop (nog-es) attent. Het lijkt zo onnozel, en het staat nog slordig ook! Het loont de moeite! En voorkomt herhaling.

Trick 2 - het zwervende artikel

Zeker tijdens grote drukte verandert de meest verzorgde winkel in no-time in een slagveld. Ontmoedigend voor winkelpersoneel, dat blijft opruimen en alle artikelen almaar weer op hun plek in de schappen legt. Als ze dit 'dweilen met de kraan open' noemen, kunnen wij ons daar iets bij voorstellen.

Tóch adviseren wij, niet alleen tijdens en na grote drukte, alert te zijn op de correcte schapvulling. Wist u dat een grote bron van derving van diefstal komt van z.g. zwervende artikelen? Maar die artikelen gaan niet vanzelf zwerven. Daar zitten foute bedoelingen achter! Een winkeldief pakt iets van zijn of haar gading en legt dat 20 meter verderop in een 'vreemd' schap, b.v. richting nooduitgang. Als dat artikel er enkele uren later nog ligt, verhuist het weer verder, richting uitgang. De dief denkt (merkt) immers dat er tóch niemand op let... Voordat u het weet raakt het artikel weg door een nooduitgang, achteruitgang, via de vuilcontainer, noem maar op... men is creatief! 

Advies: vraag uw personeel vooral op rustige momenten alert te zijn op schap-vreemde artikelen. En die direct terug te leggen waar zij horen!

Lees verder