Beveiliging van stadscentra

Ook buiten de winkels moet het veilig zijn

Veilige omgeving

Mensen moeten zich prettig voelen als ze gaan winkelen. In de winkels zelf én in de omgeving. Een stadscentrum moet schoon, goed onderhouden en veilig zijn. Maar een stads- of winkelcentrum trekt veel winkelend publiek, waardoor overlast en vandalisme niet uit te sluiten zijn.

Door een open houding aan te nemen en vooral te laten zien dat we aanwezig zijn, proberen we dit preventief tegen te gaan. Maar hangt er een persoon rond met afwijkend gedrag? Of veroorzaken groepen jongeren overlast? Dan zijn wij niet bang om in te grijpen.

Winkelend publiek moet zich ook buiten de winkels prettig voelen.

Samenwerking

We letten niet alleen op winkels en winkelend publiek, maar houden ook rekening met invloeden op het algemeen welbevinden: een losliggende stoeptegel, graffiti op de muur of een vastgelopen roltrap. We observeren en rapporteren, zodat er direct actie ondernomen kan worden.

Daarnaast werken we nauw samen met hulpdiensten en gemeenten. Hiervoor is het belangrijk dat onze beveiligers kennis hebben van de huisregels én van de directe omgeving. Als er iets aan de hand is, kunnen ze direct de juiste personen inschakelen.

Samenwerking