Trainingen en opleidingen

MAAT Academy

Persoonlijke ontwikkeling van onze beveiligers

Training en opleidingen

Iedere opleiding binnen de MAAT Academy is erop gericht een meerwaarde te creëren voor onze klanten, het beveiligingsteam en de persoonlijke ontwikkeling van de beveiliger. Zo hebben we bijvoorbeeld een training opgezet in het omgaan met dementie op de werkvloer, in samenwerking met Alzheimer Nederland. Andere opleidingen richten zich meer op het trainen van soft skills, zoals de omgang met klanten, omgaan met agressie of het gebruik van onze systemen.

Bij MAATbeveiliging willen we vooroplopen in retail beveiliging. Daarvoor is het belangrijk om mensen langere tijd aan ons te binden en hun waardevolle kennis te behouden. We doen er dan ook alles aan om de doorgroei van onze medewerkers te stimuleren.

Training en opleidingen

mbo-2 opleiding

Unieke MAATwerk opleiding

Iedereen mag op onze vacatures voor beveiliger reageren, ook mensen zonder beveiligersdiploma. Als na een eerste selectie op de soft skills blijkt dat een persoon past binnen de organisatie, eigenschappen bevat die belangrijk zijn voor een winkelbeveiliger en geen strafrechtelijk verleden heeft, mag hij of zij bij ons een mbo-2 opleiding volgen.

Na afronding van onze unieke maatwerk opleiding zijn de leerlingen in het bezit van een erkend MBO-diploma op niveau 2 en krijgen zij een baan aangeboden als winkelbeveiliger bij MAATbeveiliging. De reguliere MBO opleiding niveau 2 blijft de absolute basis voor een beveiliger, echter ontwikkelde MAATbeveiliging een meer praktijkgerichte opleiding voor het beveiligen binnen de Retail. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met Security Managers, opleiders en de gemeentes tot stand gekomen.