Over derving

Derving

Derving, kostbare netto marge die niet in uw winst terecht komt

Derving kent - voor zover relevant voor de retail branche - een korte, maar krachtige definitie: derving is de omzet (tegen verkoopwaarde) in een retail organisatie, die door externe of interne oorzaken NIET in de kassa wordt geregistreerd. Derving heet in 't Engels niet voor niets 'loss', puur verlies dus. Overigens bedroeg de totale shade door derving in 2012 maar liefst 1,2 miljard euro.

Derving door externe én interne oorzaken 

Een winkelbeveiliger als MAATbeveiliging houdt zich alleen bezig met oorzaken van derving die d.m.v. onze expertise aangepakt kunnen worden. Zo is derving die wordt veroorzaakt door onverkoopbaar product (door uw tht beleid bij voorbeeld) geen fenomeen dat we aan zouden pakken. Want, daar hebben we geen verstand van. Maar van derving die voorkomt uit crimineel gedrag, zowel extern als intern, hebben we des te meer verstand. En ervaring mee, door onze gebundelde retail-, recherche-, politie- en beveiligingservaring.

Derving door externe oorzaken: winkelcriminaliteit

Dit is een thuiswedstrijd voor MAATbeveiliging. Ruim 1.000 meer dan goed getrainde winkelbeveiligers, trainers, MT-leden en security experts staan voor u als retail organisatie / retailer klaar om de ongewenste effecten van winkelcriminaliteit in nauwe samenwerking met u te bevechten. Concreet hebben we het over:

  • Geweld en agressie
  • Overvallen
  • Winkeldiefstal
  • Afpersing
  • Intimidatie en hufterig gedrag tegen uw klanten en gasten
  • Zakkenrollerij in en om de winkels / in winkelcentra
  • Interne criminaliteit - waarover hieronder meer.

Op de website van het HBD vind u meer waardevolle informatie, tips en adviezen inzake winkelcriminaliteit en preventief optreden. Uiteraard bent u altijd welkom voor een vrijblijvende gedachtewisseling hierover met ons. 

Derving oorzaak 2: interne criminaliteit

Zo’n 40% van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door eigen medewerkers. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat 40% van het personeel steelt. Het ene bedrijf heeft er vaker mee te maken dan het andere. Toch geeft ongeveer een kwart van alle ondernemers in de detailhandel aan al eens met een vorm van interne criminaliteit te maken te hebben gehad. 

Feit is en blijft dat diefstal door eigen mensen regelmatig voorkomt en voor veel problemen zorgt. Niet alleen op financieel gebied (rendementsverlies), maar ook emotioneel. Collega’s vertrouwen elkaar niet meer; de spanning binnen het team is te snijden; het gevoel van veiligheid is opeens weg. Natuurlijk werkt dat door in de prestaties op de winkelvloer en in het contact met de klant. En ook dát heeft weer een negatieve invloed op het rendement.

Het is dus van belang dat de leiding van een winkel - groot of klein - goede afspraken met het personeel maakt. Het HBD, Hoofdbedrijfschap Detailhandel, heeft een waardevol boekje samengesteld. Dit boekje biedt u nuttige informatie en tips om binnen uw bedrijf interne criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen en bespreekbaar te maken. Ook wordt aangegeven wat u kunt doen als het toch fout is gegaan.

Derving