Beveiliging

Veiligheid en samenwerking zijn de nieuwe norm in het Amsterdamse winkelgebied

  • 9 november 2023

In een tijd waarin de veiligheid in winkelgebieden steeds meer onder druk staat, is het van cruciaal belang dat er oplossingen worden gezocht om het veiligheidsgevoel van ondernemers en het winkelend publiek te waarborgen. In het bruisende winkelgebied rondom de Dam is daarom een pilot van start gegaan met als doel de veiligheid te verhogen. Dit initiatief, een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, ondernemers en MAATbeveiliging, zet onze beveiligers in een centrale rol om een veilige omgeving te waarborgen.

v.l.n.r.: Roël Dunand, Cindy Stechweij, Mick Werkendam. Foto: Richard Mouw

Een proactieve aanpak voor veiligheid

Beveiligers van MAATbeveiliging surveilleren actief in het winkelgebied en reageren snel op oproepen van winkeliers die zich onveilig voelen. Dit initiatief is een directe reactie op de toenemende zorgen over veiligheid die leven bij de lokale ondernemers. De aanwezigheid van onze beveiligers, die binnen drie minuten ter plaatse kunnen zijn, biedt een geruststellende aanwezigheid die niet alleen preventief werkt maar ook een directe lijn vormt met de hulpdiensten indien nodig.

Samen sterk tegen criminaliteit

Deze pilot is een goed voorbeeld van wat bereikt kan worden wanneer lokale ondernemersverenigingen en de gemeente de handen ineenslaan. De samenwerking tussen de vijf ondernemersverenigingen in het centrum en de gemeente Amsterdam heeft geleid tot een project dat niet alleen de veiligheid verhoogt, maar ook de gemeenschapszin versterkt. Het is een initiatief dat laat zien dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Resultaten die spreken

De impact van de pilot is al merkbaar. In de eerste week alleen al, werden onze beveiligers vijftig keer opgeroepen, een duidelijk signaal dat de behoefte aan dit soort diensten groot is. De feedback van winkeliers is onmiskenbaar positief en benadrukt de noodzaak van dit soort initiatieven.
 
Cindy Stechweij, coördinator van de pilot namens de gemeente en de ondernemers: "De veiligheid van onze winkeliers en het winkelend publiek is een topprioriteit. Wanneer de capaciteit van de politie en gemeente niet toereikend is, moeten we creatief zijn in onze oplossingen. Deze pilot is een prachtig voorbeeld van hoe samenwerking tussen verschillende partijen kan leiden tot een veiliger Amsterdam voor iedereen."

De snelle opvolging van incidenten en de focus op preventie dragen bij aan een veiliger winkelklimaat en een afname van misdrijven. Het is bemoedigend om te horen dat winkeliers zich dankzij deze inspanningen al veiliger voelen.

Cindy Stechweij

Een inspirerende leeromgeving

Parallel aan de inzet van onze beveiligers, loopt er nog een ander inspirerend project. Studenten van het ROC van Amsterdam zijn gestart met een nieuwe module binnen House of Safety, waarbij theoretische kennis direct wordt toegepast in de praktijk van de Amsterdamse winkelstraten. Dit zorgt niet alleen voor een leerrijke omgeving maar ook voor een frisse blik op de uitdagingen en oplossingen binnen het domein van stedelijke veiligheid.

Leerlingen van ROC Amsterdam lopen mee met onze beveiligers in de winkelstraat

Aanpak specifieke veiligheidsuitdagingen

De pilot heeft niet alleen geleid tot een verhoogd veiligheidsgevoel, maar heeft ook licht geworpen op specifieke uitdagingen, zoals de aanhoudende problemen veroorzaakt door criminele asielzoekers uit veilige landen, de zogenaamde veiligelanders. Deze groep is prominent aanwezig in de criminaliteitsstatistieken, iets wat burgemeester Halsema en de Amsterdamse politie al eerder hebben erkend.
 
Beveiliger Roël Dunand en zijn team zijn vastberaden in hun respons op meldingen van winkeldiefstal en overlast. "We pakken alle winkeldieven aan, ongeacht hun achtergrond, hoewel we zien dat veiligelanders vaak een groter probleem vormen door hun verzet bij aanhouding," legt Dunand uit. "Het is een trieste realiteit dat we ook steeds vaker jonge kinderen betrappen op diefstal, wat een delicate situatie oplevert."
 
De pilot heeft ook aandacht voor de overlast veroorzaakt door verwarde personen, die niet alleen een risico vormen voor de openbare orde, maar ook voor de veiligheid van de beveiligers zelf.
 
De inzichten tot nu toe onderstrepen de complexiteit van de veiligheidsproblematiek in het winkelgebied en de noodzaak van een gecoördineerde aanpak. De pilot toont aan dat door samenwerking, vastberadenheid en een focus op zowel reactieve als preventieve maatregelen, een veiliger omgeving voor iedereen kan worden gecreëerd. MAATbeveiliging blijft zich inzetten voor de veiligheid in het winkelgebied en werkt samen met lokale autoriteiten en ondernemers om een gastvrij en veilig Amsterdam te waarborgen.

Vooruitblik

De pilot loopt tot het einde van het jaar en zal dan uitvoerig worden geëvalueerd. De lessen die we hieruit trekken en de succesverhalen die we delen, zullen ons helpen om de veiligheid in de stad verder te verbeteren. MAATbeveiliging is trots om onderdeel te zijn van deze vernieuwende aanpak en zet zich in voor de continue verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in Amsterdam.

Reportage

Bekijk ook de video van AT5 waarin een beeld wordt geschetst van de dagelijkse werkzaamheden van onze beveiligers. Met beveiliger Roël in een centrale rol.