Uw zorginstelling heeft beveiliging op MAAT nodig!

Uw zorginstelling is een relatief open instelling en in die zin kwetsbaar. Het patiëntenverloop c.q. cliëntenverloop is veelal hoog, er komen veel bezoekers, veel verschillende mensen lopen uw instelling in en uit. Terwijl het belangrijk is dat uw medewerkers, uw patiënten en hun gasten, zich veilig voelen. Wij kunnen u Zorgbeveiliging aanbieden die niet alleen een veiligheidsgevoel oplevert, maar die er voor zorgt dat het ook daadwerkelijk veilig IS in uw zorginstelling. Maar we bieden meer dan dat: beveiliging op MAAT!

Gastheerschap en dienstbaarheid

MAATbeveiliging heeft, als specialist in winkelbeveiliging, een MAATwerk beveiligings-concept voor de Zorgsector ontwikkeld. Net als in de retail zijn Gastheerschap en Dienstbaarheid ook in de Zorg belangrijke kwaliteiten. Precies die kwaliteiten biedt MAATbeveiliging, juist OMDAT we specialist zijn in winkelbeveiliging, en OMDAT we dagelijks met publiek omgaan als gastheren en gastvrouwen. Vanuit die passie, die visie en ervaring dragen onze door-en-door getrainde beveiligers bij aan een ongehinderd verloop van uw hoofdtaak: het verlenen van zorg! Uitgangspunten hierbij zijn veilig werken, wonen en verblijven voor uw medewerkers, cliënten, bewoners en hun gasten. 

Anticiperen op normafwijkend gedrag

Onze medewerkers zijn alert op ongewenst - normafwijkend - gedrag. Zij zijn door-en-door getraind om, door scherp te observeren, te anticiperen en alert te zijn op mensen met ongewenste bedoelingen, de veiligheid van uw personeel, patiënten/bewoners en bezoekers te waarborgen. Problemen worden doorgaans opgelost 'in de achtergrond': discreet, vaardig en snel. Zonder - als het enigszins kan - uw gasten, cliënten of patiënten te storen.

U kunt ook direct meer lezen over onderwerpen als veiligheid in de zorg, winkeldiefstal door personeel, winkelsurveillance en winkelsurveillant.